ประกาศ สหกรณ์ฯ รับสมัครงาน

เข้าชม 400 ครั้ง

18 เมษายน 2567

1.ตำแหน่งนิติกร  จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดและติดตามหนี้  จำนวน 1 อัตรา